Welkom
Van harte welkom op deze website, waarbij het stimuleren van het klinisch redeneren als verpleegkundige centraal staat. De website is bedoeld voor studenten Verpleegkunde en verpleegkundigen.

Achtergrond in het kort
In Nederland zijn steeds meer acute situaties bij ouderen die aan meerdere aandoeningen lijden. Om in deze situaties juiste keuzes te maken, is het belangrijk dat verpleegkundigen worden getraind in klinisch redeneren. De video-based Script Concordance Test (SCT) is een instrument dat ingezet wordt om het klinisch redeneren te oefenen. Het is een veilige en realistische manier om verpleegkundigen voor te bereiden op de complexe situaties in de beroepspraktijk.

Introductie

SCT is een specifieke manier van vragen stellen om te klinisch redeneren. In de volgende video wordt dit uitgelegd.

Heeft u de video bekeken?

NB: wij verzamelen géén persoonsgegevens. Uw antwoorden worden volledig anoniem meegenomen in het vervolg van het project.

Subsidie en licentie

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen (OL 20-07, ‘Didactische doorontwikkeling video-based SCT voor klinisch redeneren’) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hergebruik van de afzonderlijke video-based SCT én het instructiefilmpje is mogelijk als het voldoet aan de voorwaarden van de Creative Commons licentie: CC BY-NC-ND 4.0

Disclaimer

Wij hebben alle moeite gedaan om alleen materiaal te gebruiken waarop ons auteursrecht van toepassing is, danwel waar toestemming voor gebruik is gegeven onder de genoemde Creative Commons-licentie. Bij vragen of opmerkingen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via “contact”. Ondanks de door ons bestede zorg bij het samenstellen van het leermateriaal kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van eventuele fouten in het leermateriaal.