Tevredenheidsonderzoek
Binnen dit project is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het effect van het open leermateriaal. Daarnaast heeft ook onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website met de ontwikkelde plugin plaatsgevonden.

Methode
Docenten en studenten zijn binnen het project gevraagd deel te nemen aan het gebruikersonderzoek. Hierbij maakten de respondenten, na het bekijken van de instructievideo over SCT, twee video-based SCT-vragensets. Dit werd gevolgd door een overzicht met de resultaten en kennisflitsen vanuit de beroepspraktijk en theorie. Dit komt overeen met hoe het heden op de website is gepubliceerd. Na het afronden van de vragensets volgde er een digitale vragenlijst met de keuze voor ‘Student’ of ‘Docent’. Deelname was anoniem.

De vragenlijst bestond uit:
• 14 vragen over de kwaliteit en het effect van de Video-based SCT-vragensets (13 vragen volgens Likertschaal1, 1 open vraag);
• 10 vragen over de gebruiksvriendelijkheid2 van de website (volgens Likertschaal).

Resultaten – Algemeen
Er hebben in totaal 24 docenten en 20 studenten deelgenomen. De docenten waren werkzaam bij verschillende hogescholen in Nederland en België. De studenten waren afkomstig van de Bacheloropleiding tot Verpleegkundige aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.
De modus, mediaan en interquartile range zijn berekend. Middels modus van de 10 vragen over de gebruiksvriendelijkheid is ook de System Usability Scale (SUS) berekend.

Resultaten – Kwaliteit
De uitlegvideo en kwaliteit van de SCT/video werd door de respondenten als duidelijk/heel goed ervaren.

Resultaten – Effect
Er bleek een grote toegevoegde waarde voor het creëren van een meer realistische leeromgeving. Docenten dachten dat er veel klinisch wordt geredeneerd door studenten bij het geven van de antwoorden. Dit werd bevestigd door de studenten. De kennisflitsen dragen daar veel aan bij en zijn relevant voor de beroepspraktijk/stage. De kennisflisen dragen veel bij aan de motivatie en, volgens docenten, ook aan het zelfvertrouwen van de studenten. Zowel studenten als docenten gaven aan veel te hebben geleerd van de kennisflitsen.

Resultaten – Gebruiksvriendelijkheid
De SUS voor studenten was 77.5 en voor de docenten 75. Deze scores wijzen op een goede gebruiksvriendelijkheid van de website met de ontwikkelde plugin voor het open leermateriaal voor zowel de studenten als de docenten2.

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de gebruikte methode of resultaten van het tevredenheidsonderzoek? U kunt contact met ons opnemen via de website (via ‘Contact’) of een bericht sturen via https://hbovpk.nl/welcome/homepage.

Bronnen

  1. Greelane Resources and Information. (z.d.). https://www.greelane.com/nl/science-tech-math/sociale-wetenschappen/likert-scale-4685788/
  2. System Usability Scale (SUS). (z.d.). User Sense. https://www.usersense.nl/usability-testing/system-usability-scale-sus